Welsh at Abacus

Cymraeg yn Abacus

Abacus is able to offer Welsh language provision for those parents who require this service. Children who go on to start at Welsh medium schools are able to gain a head start before their first day at school. Research has shown that children who are exposed to more than one language at an early age, are able to more easily assimilate additional languages as they progress through school.

 

Y dewis gorau i chi ac eich plentyn

Y mae gan Abacus ymrwymiad i ddarparu wasanaeth trwy gyfrwg y Gymraeg. Rydym yn aelod o Mudiad Ysgolion Meithrin ac mae gennym gysylltiadau â'r ysgolion Cymraeg lleol sef Ysgol Bryn-y-Môr a Lwynderw.

Meithrinfa fach, gyfeillgar yw meithrinfa Abacus, yn gofalu hyd at 43 o blant o 3 mis i 7 mlwydd oed. Mae'r feithrinfa wedi'i staffio gan dîm profiadol, brwdfrydig a gofalgar, wedi'u harwain gan athrawes y blynyddoedd cynnar. Athroniaeth Abacus yw agwedd holistig wedi'i ganolbwyntio ar y plentyn fel unigolyn, ble anogir y plentyn i ddatblygu mewn awyrgylch anogol.

 

Rydym yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth o'r safon uchaf i rieni yn ogystal â'u plant. Y mae staff Abacus yma bob amser i drafod gofynion unigol eich plentyn.

 

Pam dewis Meithrinfa Abacus i ofalu am eich plentyn?

 

Abacus Yr unig feithrinfa yn Abertawe i ennill teitl 'y cylch rhagorol'
Abacus Diogelwch uchel
Abacus Yr unig feithrinfa ddwyieithog yn Abertawe
Abacus Gwasanaeth casglu o'r ysgol am ddim
Abacus Adroddiadau dyddiol, cylchlythyron a noswaith rhieni
Abacus Bwyd iachus
Abacus Gweithgareddau amrywiol a chyffrous i blant o bob oedran
Abacus Amgylchfyd cariadus gyda staff gofalgar a phrofiadol
Abacus Arwynebedd diogelwch tu allan
Abacus Ystafell chwarae meddal
Abacus Sesiwn setlo am ddim
Abacus Adroddiadau ardderchog AGGCC bob blwyddyn
Abacus Tawelwch meddwl i rieni

 

Dewch i ymweld â ni i weld pa mor hapus yw'r plant yn ein gofal!

 

Ar agor 7.30 y.b.-6y.h Dydd Llun-Ddydd Gwener

Abacus Day Nursery in Swansea
Welsh at Abacus Day Nursery

 

Contact Us

Got a question? Drop us a line.

Send